Ådalsbyerne.dk

Naturfitness og trampesti

Nyt projekt ulmer i skovbunden...

Tilbage i 2012 fik Gundersted Borgerforening bevilget godt 93.000 kr. af Landsbyudvalget i Vesthimmerlands Kommune til etableringen af Naturfitness i forbindelse med Gundersted Multihus således at redskaberne vil kunne bruges både af borgere i Gundersted, idrætsforeningens medlemmer samt øvrige brugere af Gundersted Multihus.

Derfor indledte Borgerforeningens bestyrelse et samarbejde med Vesthimmerlands kommune om at få ryddet et område i fredsskoven ved siden af Multihuset og samtidig gik man i gang med at kontakte lodsejerer med jord umiddelbart op til området og i nærområdet således at det kunne blive muligt at udvide Naturfitnessen med en trampesti i de kommende år.

Grundet kommunens øvrige forpligtigelser og vejret har projektet været noget længere undervejs end forventet, men er nu i sin sidste fase og Gundersted Naturfitness kommer til at stå færdig og klar til uge 31 2013 når Gundersted Idrætsuge starter.

Vi har nu et håb om at få dette Fitness område udvidet med en natursti i skovområdet omkring stadion samt få det til at forbinde det rekreative område der er anlagt hvor Gundersted Skole engang lå. Vi vil dog gerne have lidt hjælp hertil så har du nogle ideér og lidt tid at investere i projektet højre vi gerne fra dig og beder dig kontakte en fra bestyrelsen.

Vi glæder os til at se dig og din familie til sjov og fysisk udfoldelse i det grønne.

Med venlig hilsen

Gundersted Borgerforening