Ådalsbyerne.dk

Gundersted Borgerforenings Bestyrelse

Herunder finder du navne og funktioner samt telefonnr. på de personer der sidder i bestyrelsen for Gundersted Borgerforening.

Små forandringer i Gundersted Borgerforening!

 Formanden har ordet!

”Hvad er en god forening?”. Set med mine øjne er en god forening en forening, hvor alle mødes og har det godt. Et sted hvor man føler sig velkommen, uanset om man er 0 år eller 100 år. En god forening er et sted, hvor mange forskellige mennesker mødes og lader sig inspirere og udfordre, et sted hvor man kobler fra eller kobler til. I en god forening er der plads både til den, der har brug for bare at komme og deltage i aktiviteterne, men også til dem som har lyst til at lægge et stykke frivilligt arbejde oven i.

Altså, en god forening giver sine medlemmer mulighed for at:

  • Være et sted man mødes og har de godt
  • Være en forening der samler og tager godt imod tilflyttere
  • Være en forening der skaber liv i området
  • Være en forening der sætter området på landkortet

Endnu et fortravlet, men også forrygende 40-års jubilæumsår er gået, og set i bakspejlet er det gået godt.

Vi har stadig mange projekter som vi i Borgerforeningen havde håbet afsluttet i 2014 -  eks. nye byporte - men også  projekter vi fik sat i gang, hvor mange gjorde en stor indsats, men hvor der stadig skal gøres en indsats for at følge projektet til ende. Vi har i lokalmiljøet også flere grønne områder som vi ved fælles hjælp skal have vedligeholdt, så Gundersted vedblive at være en skøn by.

Vi forventer at de nye byporte kommer op i 2015. Vi søger nogle fondsmidler som tilskud til finansieringen af dem.

* Vi SKAL have hjemmesiden hurtigere opdateret  fremover.

* Vi ansøger Dansk Folkehjælp og Tryg Fonden om muligheden for at få uddannet førstehjælpere, samt at få opsat en hjertestarter

* Vi skal have lavet en legeplads ved Multihuset

Heldigvis er  Borgerforeningen en aktiv forening og det er mig en stor fornøjelse at være en del af den.

Tak til alle for godt samarbejde i 2014

Åse Pedersen

Formand        

 Bestyrelsen for Gundersted Borgerforening 2019

 

Formand          Åse Pedersen             21 45 53 92

Næstformand   Keld Engemand          40 60 14 52

Kasserer          Svend Erik Kjærside    50 90 35 25

Sekretær         Jane Nielsen                29 28 23 86

Menig              Liselotte Østergård      29 24 74 92

Menig              Lisa-Maria Balto          

Har du spørgsmål eller ideer til aktiviter inden for Borgerforeningen skal du være hjertelig velkommen til at kontakte os. 

Med venlig hilsen

Gundersted Borgerforening